logo

Join The GloRe Network

The GloRe Network is an open network that aims to enlarge his audience both volunteers and NGOs all over the world. Find out how to join us and use our system.
info@glorecertificate.net
+39 02 56568779

Youth Pass

Youthpass, tüm Erasmus +: Gençlik Programı projelerindeki yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasını sağlayan bir araçtır.

Gönüllülere projelerinde neler yaptıklarını ve hangi yeterlilikleri kazandıklarını kendi öz değerlendirmeleriyle tanımlama imkanı vererek, yaygın öğrenmenin tanınmasının teşvik edilmesi Avrupa Komisyonu’nun stratejisinin bir parçasıdır. Amacı, gençlerin ve gençlik çalışanlarının farkındalıklarını artırıp yeterliliklerini tanımlamalarına yardımcı olarak istihdam edilebilirliklerini, desteklemektir.

YP

EuroPass

EuroPass, vatandaşların bir iş veya eğitim ararken becerilerini ve niteliklerini etkili bir şekilde anlatmalarına; işverenlerin iş gücünün becerilerini ve niteliklerini anlamalarına ve eğitim ve öğretim alanındaki yetkili kurumların müfredatlarının içeriklerini tanımlayıp anlatmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir dizi belgedir.

Eğitimleri kullanarak veya şablonu, örnekleri ve talimatları indirerek ücretsiz olarak erişilebilen iki belge vardır:

  • Özgeçmiş, çevrimiçi bir CV oluşturmanıza yardımcı olur.
  • Dil Desteği, dil becerileri ve nitelikleri için bir öz değerlendirme aracıdır.

Eğitim ve öğretim alanındaki yetkili kurumlar tarafından verilen üç belge şöyledir:

  • Europass Hareketlilik Sertifikası, başka bir Avrupa ülkesinde edinilen bilgi ve becerileri kayıt altına alır.
  • Sertifika Eki, mesleki eğitim ve öğretim sertifikalarının sahiplerinin edindiği bilgi ve becerileri tanımlar.
  • Diploma Eki, yüksek öğrenim derecesi sahiplerinin edindiği bilgi ve becerileri tanımlar.

EntreComp – Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesi

EntreCorp, İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü (DG EMPL) adına Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından geliştirilen bir çerçevedir”.

Bir yetkinlik olarak girişimciliğin gelişimini destekler. 3 temelde durur: fikirleri ve fırsatları tanımlamak, kaynakları harekete geçirmek ve yönetmek ve fikirleri eyleme dönüştürmek. Her bir bilim adamı için çerçeve, bireylere, işletmelere ve topluluklarına değer katmak için teşvik edilmesi gereken belirli yeterlilikleri tanımlar. Bu yeterlilikler yaratıcılığı, finansal okuryazarlığı ve deneyim yoluyla öğrenmeyi içerir.

EC_wheel-def

EuroVip – Avrupa Gönüllü Dahil Etme Programı

EuroVIP, Erasmus + Programı tarafından finanse edilen ve gönüllülük faaliyetleri sırasında genç yetişkinlerin (17-30 yaş) kazandıkları beceri ve yeterliliklerin tanınmasını güçlendirmeyi; aynı zamanda işgücü piyasasına girişte bu beceri ve yeterliliklerin değerini ön plana çıkarmayı amaçlayan bir Stratejik Ortaklık projesidir.

EuroVip’in hedefleri:

  1. Gönüllülük programları sırasında edinilen bilgi ve becerilerinin tanınmasıyla gençlerin mesleki entegrasyonunu ve istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak.
  2. Gönüllülerle çalışan kuruluşların kapasitelerini güçlendirmek.
  3. Özel sektöre gönüllü programlarını ve gönüllüler tarafından edinilen bilgi ve becerileri tanıtmak.
  4. Avrupa’da gönüllülük programlarının tanıtımında çalışma sinerjileri yaratmak.
eurovip

Kolay Yaşam Becerileri (Easy)

Easy projesi, genç uluslararası gönüllüler tarafından geliştirilen yaşam becerilerinin tanınmasını desteklemeyi amaçlayan ve Erasmus + Programı tarafından finanse edilen bir stratejik ortaklık projesidir. Bu projenin temel amacı, özellikle uluslararası genç gönüllülük programlarındaki yaygın öğrenme deneyimlerinden gelen çapraz becerilerin değerlendirilmesini teşvik etmektir. Proje kapsamında birçok araç geliştirilmiştir: Gençlik Çalışanları için Eğitim Kursu Modeli, Oryantasyon El Kitabı ve Çevrimiçi öz-değerlendirme platformu.

Bu platformun bize göre daha ilginç olan aracı olan öz-değerlendirme formu, uluslararası gençlik gönüllülük deneyimlerinde ön plana çıkan 7 yaşam becerisi hakkında rehber destekli bir öz-değerlendirme testidir.

ProfilPass – KISS: İlgi alanlarınızı tanıyın

“ProfilPass – KISS: İlgi alanlarınızı tanıyın” insanların güçlü yanlarını ve yeterliliklerini tanımalarına yardımcı olan bir Stratejik Ortaklık projesidir. Katılımcılar, bir danışmanın desteğiyle gizli kalmış yeterliliklerini keşfedip hedeflerini belirlerler. Bu nedenle ProfilPASS aracı, insanların eğitim ve öğretim hayatından erken ayrılmasının da önüne geçer.

GloRe 1 Yaygın Öğrenme Faaliyetleri Araç Kiti

Bu araç seti, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Erasmus+ programının Ana Eylem 2 başlığı altında finanse edilen “Küreselde Tanın” (Global Recognition / GloRe) adlı Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme projesinin sonuçlarından biridir. Proje Kasım 2016 – Mart 2018 arası gerçekleşmiştir.

Finanse edilmiş